กว่าจะมาเป็นบุญ x 2

โครงการบุญ x2 เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์บ้านแสงตะวัน สถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 มาจนถึงปัจจุบัน รวมแล้วกว่า 43 ปี ตอนนี้ที่สถานสงเคราะห์มีสุนัขจรจัดรวมกันแล้วกว่า 300 ตัว โดยมีคุณป้านิดา อายุ 77 ปี และคุณลุงสัญญา อายุ 69 ปี เป็นผู้ดูแลสุนัขและแมวทั้งหมด ซึ่งเริ่มต้นมาจากมีคนนำน้องหมาน้องแมวมาทิ้งที่หน้าบ้านของคุณลุงสัญญา และคุณป้านิดา ในปัจจุบันประสบปัญหาด้านการขาดแคลนข้าวสารที่จะนำมาเลี้ยงดูน้องหมาน้องแมวให้เพียงพอในแต่ละวัน นอกจากนี้เรายังมีโครงการทำบุญให้กับวัด สถานธรรม เด็กกำพร้า และคนชรา

บุญx2

 กว่าจะมาเป็นบุญ x 2

โครงการบุญ x2 เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ให้กับบ้านแสงตะวัน สถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 มาจนถึงปัจจุบัน รวมแล้วกว่า 43 ปี ตอนนี้ที่สถานสงเคราะห์มีสุนัขจรจัดรวมกันแล้วกว่า 300 ตัว นอกจากนี้เรายังมีโครงการทำบุญให้กับวัด สถานธรรม เด็กกำพร้า และคนชรา ด้วยเช่นกัน

การดูแลเพื่อนสี่ขา

ในแต่ละวันต้องใช้ข้าวสารหุงให้กับน้องหมาน้องแมวรวมๆ กันแล้วกว่า 200 กิโลในทุกๆ วัน นอกจากนี้ด้วยคุณลุงกับคุณป้าอายุมากแล้ว ทำให้ไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงดู และซ้ำยังเกิดโรคโควิด – 19 ระบาดหนัก ทำเกิดผลกระทบที่ส่งผลต่อการเลี้ยงดูพอสมควร

ชาวนาปลูกข้าว

ความหมายของบุญ x 2

จากความเป็นมานี้เองจึงทำให้เกิดโครงการ บุญ x 2 ขึ้นมา ซึ่งมีความหมายคือ

  • ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว
  • ได้ทำบุญให้กับทางวัด และทำบุญกุศลให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส มอบความสุขและรอยยิ้มให้

นอกจากจะได้ทำบุญให้อิ่มอกอิ่มใจแล้ว เรายังมีส่วนช่วยเหลืออุดหนุนข้าวจากเกษตรกร ชาวนาผู้เพาะปลูก “พันธุ์ข้าวภูเขาไฟ” ด้วย

การดูแลเพื่อนสี่ขา

ในแต่ละวันต้องใช้ข้าวสารหุงให้กับน้องหมาน้องแมวรวมๆ กันแล้วกว่า 200 กิโลในทุกๆ วัน นอกจากนี้ด้วยคุณลุงกับคุณป้าอายุมากแล้ว ทำให้ไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงดู และซ้ำยังเกิดโรคโควิด – 19 ระบาดหนัก ทำเกิดผลกระทบที่ส่งผลต่อการเลี้ยงดูพอสมควร

ความหมายของบุญ x 2

จากความเป็นมานี้เองจึงทำให้เกิดโครงการ บุญ x 2 ขึ้นมา ซึ่งมีความหมายคือ

  • ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว
  • ได้ทำบุญให้กับทางวัด และทำบุญกุศลให้กับสถานธรรม เด็กกำพร้า และคนชรา มอบความสุขและรอยยิ้มให้

นอกจากจะได้ทำบุญให้อิ่มอกอิ่มใจแล้ว เรายังมีส่วนช่วยเหลืออุดหนุนข้าวจากเกษตรกร ชาวนาผู้เพาะปลูก “พันธุ์ข้าวภูเขาไฟ” ด้วย

เราได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้มองเห็นถึงความยากลำบากของชาวนาที่ปลูกข้าวพร้อมกับทั้งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้ระบายข้าวออกได้ช้า และมีโอกาสที่จะเสียสูง จึงเป็นที่มาของโครงการ “ทำบุญ x 2 ทำครั้งเดียว ได้รับผลถึง 2 ต่อ”

เราใช้ข้าวหอมมะลิ 

พันธุ์ดินภูเขาไฟ”

ของจังหวัดบุรีรัมย์ในการบริจาค

ประวัติข้าวภูเขาไฟ

ประวัติพันธุ์ข้าวภูเขาไฟ

จังหวัดบุรีรัมย์เมืองแห่งภูเขาไฟ เป็นไปตามคำขวัญประจำจังหวัด “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” โดยภูเขาไฟของจังหวัดบุรีรัมย์มีทั้งสิ้น 6 ลูก จากการที่ทั้งพื้นที่เต็มไปด้วยภูเขาไฟนั้น ทำให้มีแร่ธาตุที่สำคัญๆ มากมายอยู่ในขี้เถ้าของภูเขาไฟทำให้ได้ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ กลิ่นหอมข้าวเหนียวนุ่ม และไม่แฉะแข็งกระด้าง

ข้าวดินภูเขาไฟ

ลักษณะประจำพันธุ์ข้าว

ข้าวหอมมะลิพันธุ์ภูเขาไฟบุรีรัมย์ คือ ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ที่มีการแปรรูปมาจากข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 โดยปลูกในฤดูนาปีที่ใช้แร่ธาตุจากดินภูเขาไฟ ทำให้ได้แร่ธาตุเฉพาะข้าว ลักษณะเฉพาะของข้าวจะทำให้ได้ข้าวเม็ดเรียวยาว เลื่อมมัน มีท้องไข่น้อย

ข้าวจังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยความไม่ธรรมดาของข้าว ทำให้คว้า GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ได้

ทางกรมทรัพย์สินทางปัญหา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กับ “ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ” ในปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งกว่าจะได้ GI ต้องใช้เวลาถึง 4 ปี และมีการรองรับทางด้านวิชาการเกี่ยวกับความเฉพาะของข้าว และเมื่อได้วิจัยข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟพบว่ามีปริมาณสารสำคัญที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างน้อย 2 ชนิด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ถึง 109 – 226% สำหรับฟอสฟอรัสและ 65 – 149% สำหรับแคลเซียม

จุดมุ่งหมายของบุญ x 2

มุ่งช่วยเหลือเพื่อนสี่ขา

มุ่งหวังที่จะช่วยให้เพื่อนสี่ขาที่ยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่เพียงพอ คอยช่วยเติมเต็มความอิ่ม ความปลอดภัย และความเอาใจใส่ให้กับเค้า รวมถึงช่วยเหลือที่พักพิงที่ยังขาดแคลนอาหารให้กับเพื่อนสี่ขาเหล่านี้

มุ่งช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ยังมีเพื่อนมนุษย์อีกหลายคนที่อดอยาก เราจะคอยช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้น รวมถึงแบ่งข้าวสารไปร่วมทำบุญให้กับวัด เพราะบางครั้งวัดก็จะช่วยดูแลผู้คนที่อดอยาก โดยข้าวที่เรามอบให้จะได้ไปทำบุญให้กับวัดและยังไปส่งต่อถึงผู้คนที่อดอยากด้วย

จุดมุ่งหมายของบุญ x 2

มุ่งช่วยเหลือเพื่อนสี่ขา

มุ่งหวังที่จะช่วยให้เพื่อนสี่ขาที่ยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่เพียงพอ คอยช่วยเติมเต็มความอิ่ม ความปลอดภัย และความเอาใจใส่ให้กับเค้า รวมถึงช่วยเหลือที่พักพิงที่ยังขาดแคลนอาหารให้กับเพื่อนสี่ขาเหล่านี้

มุ่งช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ยังมีเพื่อนมนุษย์อีกหลายคนที่อดอยาก เราจะคอยช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้น รวมถึงแบ่งข้าวสารไปร่วมทำบุญให้กับวัด เพราะบางครั้งวัดก็จะช่วยดูแลผู้คนที่อดอยาก โดยข้าวที่เรามอบให้จะได้ไปทำบุญให้กับวัดและยังไปส่งต่อถึงผู้คนที่อดอยากด้วย

ชุดทำบุญสำหรับน้องหมาน้องแมว

ชุดทำบุญสำหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสี่ขา

ชุดทำบุญ A บุญหนุนนำ

ชุดทำบุญข้าวสาร 3 กิโลกรัม ราคา 90 บาท

ทำบุญให้แมว

ชุดทำบุญ B อิ่มบุญ

ชุดทำบุญข้าวสาร 5 กิโลกรัม ราคา 150 บาท

ซื้ออาหารสัตว์ไปบริจาค

ชุดทำบุญ C บุญนำพา

ชุดทำบุญข้าวสาร 10 กิโลกรัม ราคา 300 บาท

ทำบุญสัตว์

ชุดทำบุญ D บุญสุขใจ

ชุดทำบุญข้าวสาร 15 กิโลกรัม ราคา 450 บาท

ชุดทำบุญสำหรับวัดและคนทาน

ชุดทำบุญสำหรับการบริจาคให้กับวัดและสำหรับคนทาน

ชุดทำบุญ A อิ่มอกอิ่มใจ

ชุดทำบุญข้าวสาร 3 กิโลกรัม ราคา 135 บาท

บริจาคให้กับวัด

ชุดทำบุญ B บุญกุศลล้นใจ

ชุดทำบุญข้าวสาร 5 กิโลกรัม ราคา 225 บาท

ทำบุญให้กับคนยากไร้

ชุดทำบุญ C น้ำใจเหลือล้น

ชุดทำบุญข้าวสาร 10 กิโลกรัม ราคา 450 บาท

ทำบุญให้คนยากไร้

ชุดทำบุญ D บุญกุศลยิ่งใหญ่

ชุดทำบุญข้าวสาร 15 กิโลกรัม ราคา 675 บาท

บุญ x 2 ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำบุญให้กับเพื่อนสี่ขา วัด และคนยากไร้มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ